Nee. Elke gebruiker kan zoveel foto’s naar het frame uploaden als hij wil. (let op een limiet van 20 foto’s zal worden weergegeven in real time op het frame)
Wij nodigen u uit om zo regelmatig mogelijk foto’s te delen in plaats van heel veel tegelijk.
Wij hebben dit systeem opgezet om het dagelijks gebruik van de lijst aan te moedigen, en een redelijke frequentie van ontvangst van foto’s.